Sweety Belle 

zamieszkała w rodzinnym mieście swojej mamy  – w Łodzi