SOFIA THE FIRST ,, Savana” 

zamieszkała w Dąbrowie Górniczej